Zespół IX

07/02/2019

[su_tabs active=”1″]

[su_tab title=”Kierownik”]

Rozpoznanie molekularne

[su_heading size=”2″ align=”center” margin=”10″ class=”.su-heading-style-default { border-top: 0px; border-bottom: 0px;}”][/su_heading]

 

Kierownik:

Dr hab. Agnieszka Szumna, Prof. IChO PAN.
e-mail: agnieszka.szumna@icho.edu.pl
www: https://ww2.icho.edu.pl/z09/index.php

Doktorat, 2001, Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa, Polska.
Staż Podoktorski, 2001-2003, University of Missouri (MU), Columbia, USA, 2001/2003, Prof. Jerry L. Atwood

2012 Powołanie na kierownika zespołu IX
Od 2010 Profesor Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa, Polska
2010 Habilitacja, 2010, Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa, Polska
2004-2010 Ścieżka habilitacyjna, Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa, Polska
2001-2003 Staż podoktorski, University of Missouri, Columbia, USA, pod kierownictwem prof. Jerry L. Atwood’a
2001 Doktorat, 2001,Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa, Polska
1996 – 2001 Studia doktoranckie pod kierownictwem prof. Janusza Jurczaka, Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa, Polska
1996 Obrona pracy magisterskiej, promotor prof. Janusz Jurczak, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Polska
1992 – 1996 Studia magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Polska

Nagrody i wyróżnienia:
Wyróżnienie pracy magisterskiej, 1995, Uniwersytet Warszawski.
Wyróżnienie pracy doktorskiej, 2001, Instytut Chemii Organicznej PAN.
Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitną habilitację, 2011.

Realizowane granty:

NCN OPUS 2013/09/B/ST5/01026 „Assembly and chiral sorting as driving forces in the dynamical chemistry ofinherently chiral cavitands and capsules”
NCN PRELUDIUM 2013/09/N/ST5/00907 „Hybrid macrocyclic [n]arenes as new supramolecular scaffolds”
NCN PRELUDIUM 2014/13/N/ST5/01765 „Resorcinarenes with core-extended chromophores -synthesis, optical properties and application capabilities”
NCN PRELUDIUM 2014/15/N/ST5/02019 „Dynamic peptide-resorcinarene capsules synthesized by classical and mechanochemical methods”
Wroclaw Centre for Networking and Supercomputing (299) “Ab inito calculations of chiroptical properties of inherently chiral molecules”

[/su_tab]

[su_tab title=”Publikacje”]

K. Stefańska, A. Szafraniec, M. P. Szymański, M. Wierzbicki, A. Szumna, W. Iwanek, „Chiral chromane[4]arenes synthesised by cycloaddition reactions of o-quinomethine resorcin[4]arenes”, New J. Chem., 2019

K. Eichstaedt, K. Szpotkowski, M. Grajda, M. Gilski, S. Wosicki, M. Jaskólski, A. Szumna, „Self‐assembly and ordering of peptide‐based cavitands in water and DMSO – the power of hydrophobic effects combined with neutral hydrogen bonds”, Chem. Eur. J., 2019

[su_spoiler title=”2018″ style=”fancy”]

M. P. Szymański, J. S. Czajka, P. Cmoch, W. Iwanek, A. Szumna, „Interlaced capsules by self-assembly of cavitands substituted with tripeptides and tetrapeptides”, Supramol. Chem., 2018, 30, 430-437

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”2017″ style=”fancy”]

S. Kosiorek, B. Rosa, T. Boinski, H. Butkiewicz, M. P. Szymański, O. Danylyuk, A. Szumna, V. Sashuk, „Pillar[4]pyridinium: a square-shaped molecular box” , Chem. Commun., 2017, 53, 13320-13323

M. Grajda, M. J. Lewińska and A. Szumna, „The templation effect as a driving force for the self-assembly of hydrogen-bonded peptidic capsules in competitive media”, Org. Biomol. Chem., 2017, 15, 8513-8517

M. P. Szymański, H. Jędrzejewska, M. Wierzbicki, A. Szumna, „On the mechanism of mechanochemical molecular encapsulation in peptidic capsules”, Phys. Chem. Chem. Phys., 2017, 19, 15676-15680

M. Wierzbicki, A. A. Głowacka, M. P. Szymański, A. Szumna, J.„A chiral member of the family of organic hexameric cages”, Chem. Commun., 2017, 53, 5200-5203

T. Boinski, A. Szumna, „Hybrid[4]arenes with anthracene units and tuneable cavities”, New J. Chem., 2017, 41, 3387-3391

H. Jędrzejewska, A. Szumna, „Making a Right or Left Choice: Chiral Self-Sorting as a Tool for the Formation of Discrete Complex Structures”, Chem. Rev., 2017, 117, 4863–4899

[/su_spoiler]

 

Spis Publikacji

[/su_tab]

 

[su_tab title=”Skład Zespołu”]

Adiunkci:

Joanna Rode

Asystenci:

Marcela Grabowska

Post-Doc:

Bartosz Setner

Doktoranci:

Hanna Jędrzejewska

Marcin Grajda

Marek Szymański

Arkadiusz Sakowicz

Monika Chwastek

Agnieszka Głowacka

Paulina Jurek

Adrian Sieradzki

Studenci:

Małgorzata Lewińska

Magdalena Daniel

Halina Szymanowska

Rafał Budzich

[/su_tab]

 

[su_tab title=”Tematyka”]

Tematyka badań:

Obecnie zespół realizuje kilka głównych tematów:

• Badania procesów samoasocjacji statycznej i dynamicznej
• Rozpoznanie molekularne ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznania chiralnego
• Synteza i badania nowych związków makrocyklicznych
• Synteza i badania związków o chiralności inherentnej

Zajmujemy się syntezą i badaniami nowych związków typu kawitandów i kapsuł molekularnych zdolnych do samoasocjacji i rozpoznawania innych cząsteczek chiralnych. Takie układy mogą potencjalnie służyć jako systemy detekcyjne, układy transportujące (np. leki) oraz jako molekularne reaktory dla reakcji asymetrycznych. W celu otrzymania takich związków używamy zarówno metod klasycznej syntezy organicznej jak i dynamicznej chemii kowalencyjnej. Szeroko wykorzystujemy naturalnie dostępne, biokompatybilne i chiralne bloki budulcowe, np. pochodne aminokwasów i peptydów. Szczególną uwagę poświęcamy badaniom struktury i dynamiki cząsteczek oraz charakterystyce oddziaływań niekowalencyjnych w supramolekularnychkompleksach typu gość-gospodarz (używając różnorodnych technik spektralnych obejmujących rentgenowską analizę strukturalną, NMR oraz dichroizm kołowy).

[/su_tab]

 

[/su_tabs]

No Comments