Europejska Karta Naukowca

30/05/2017

HRS4R

Instytut Chemii Organicznej Pan bierze udział w inicjatywie Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)

Z przyjemnością informujemy, że Komisja Europejska przyznała Instytutowi Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk prestiżowe wyróżnienie HR Excellence in Research!

Dzięki tej nagrodzie Instytut dołączył do grona wyróżnionych placówek naukowych z Europy, które zapewniają doskonałe warunki zatrudnienia dla naukowców i stwarzają optymalną atmosferę do prowadzenia badań naukowych najwyższym poziomie. Wyróżnienie nadawane jest instytucjom naukowym, których wewnętrzna polityka kadrowa i procedury rekrutacji są zgodne z zasadami określonymi w „Europejskiej Karcie Naukowca” i „Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Załączniki:
[su_spacer size=”5″]
Deklaracja (eng.)
[su_spacer size=”5″]
Analiza wewnętrzna i plan działania (eng.)
[su_spacer size=”5″]
Plan działania (eng)
[su_spacer size=”5″]
Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych
[su_spacer size=”10″]

Więcej informacji:
[su_spacer size=”5″]
Oficjalna strona EURAXESS
[su_spacer size=”5″]
EURAXESS – HRS4R (oficjalna strona Komisji Europejskiej)
[su_spacer size=”5″]
Broszury do pobrania
[su_spacer size=”5″]

Lista instytucji w Polsce posiadających akredytację HRS4R
[su_spacer size=”5″]
EURAXESS – HRS4R (strona polska)
[su_spacer size=”5″]
Obowiązujące akty prawne i regulaminy

No Comments