Dokumenty

30/05/2017

[su_spoiler title=”Organizacja wyjazdów służbowych w Instytucie Chemii Organicznej PAN” icon=”folder-2″ anchor=”#wyjazdy”]

REGULAMIN WYJAZDÓW SŁUŻBOWYCH »

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW NA WYJAZD SŁUŻBOWY »

Wniosek na delegację krajową »

Skierowanie – zlecenie płatności (wyjazd krajowy) »

Skierowanie na wyjazd zagraniczny »

Rozliczenie wyjazdu zagranicznego – oświadczenie »

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Umowy cywilnoprawne” icon=”folder-2″ anchor=”#wyjazdy”]

Oświadczenie »

Umowa zlecenia/o dzieło – Naukowa»

Umowa zlecenia/o dzieło – Nienaukowa »

Rachunek do umowy zlecenia/o dzieło »

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Kodeks Etyki Pracownika Naukowego, opracowany przez Komisję do spraw etyki w nauce, uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk” icon=”folder-2″ anchor=”#wyjazdy”]

Kodeks etyki wyd. II »

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Obieg dokumentów w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie” icon=”folder-2″ anchor=”#wyjazdy”]

Podanie o zatrudnienie »

Wniosek o przeprowadzenie naboru/konkursu (stanowisko) »

Wniosek o przeprowadzenie naboru/konkursu (grant) »

Podanie o przyznanie stypendium z grantu »

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Regulamin podziału środków z dotacji MNiSW na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich” icon=”folder-2″ anchor=”#wyjazdy”]

REGULAMIN PODZIAŁU DOTACJI »

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Wyciąg z regulaminu pracy w laboratoriach w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie” icon=”folder-2″ anchor=”#wyjazdy”]

WYCIĄG Z REGULAMINU PRACY W LABORATORIACH »

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Warunki i tryb rekrutacji na Studia Doktoranckie w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie – tekst jednolity” icon=”folder-2″ anchor=”#wyjazdy”]

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI »

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Zmiana Statutu Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk” icon=”folder-2″ anchor=”#wyjazdy”]

ZMIANA STATUTU »

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Regulamin finansowania nauki języków obcych przez doktorantów Studiów Doktoranckich Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie” icon=”folder-2″ anchor=”#wyjazdy”]

REGULAMIN FINANSOWANIA LEKTORATÓW »

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Instrukcja BHP dla pracowników i doktorantów, użytkowników laboratoriów IChO PAN” icon=”folder-2″ anchor=”#wyjazdy”]

INSTRUKCJA BHP »

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Szablon do opisywania zawartości odpadów wodnoorganicznych oraz chlorowcoorganicznych, oddawanych do punktu zbierania odpadów w IChO PAN” icon=”folder-2″ anchor=”#wyjazdy”]

SZABLON »

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Kodeks Etyki Pracownika Naukowego, opracowany przez Komisję do spraw etyki w nauce, uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk” icon=”folder-2″ anchor=”#wyjazdy”]

KODEKS ETYKI »

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Regulamin Studiów Doktoranckich Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie – tekst jednolity” icon=”folder-2″ anchor=”#wyjazdy”]

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH »

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Warunki i tryb rekrutacji na Studia Doktoranckie w Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie – tekst jednolity” icon=”folder-2″ anchor=”#wyjazdy”]

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI – zmieniono 16 stycznia 2015 r.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Program 4-Letnich Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie – tekst jednolity” icon=”folder-2″ anchor=”#wyjazdy”]

PROGRAM 4-LETNICH STUDIÓW DOKTORANCKICH »

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROGRAMU »

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Wzór poświadczenia odbycia szkolenia stanowiskowego w zakresie BHP przez stażystów” icon=”folder-2″ anchor=”#wyjazdy”]

WZÓR POŚWIADCZENIA ODBYCIA SZKOLENIA »

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Regulamin Samorządu Doktorantów Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk” icon=”folder-2″ anchor=”#wyjazdy”]

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW ICHO PAN »

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej Instytutu Chemii Organicznej PAN 2012 r.” icon=”folder-2″ anchor=”#wyjazdy”]

SPRAWOZDANIE »

[/su_spoiler]

No Comments